holding@kraemer.no

+47 77 66 35 80

Endring, tollforskriften §§ 4-23-5 og 4-23-8

Endringen gjelder 14-dagersregelen, som bortfaller for proviant. Rutinene ved tildeling er de samme som tidligere. For alkohol og tobakk gjelder 14-dagersregelen som før.

Hovedsakelig betyr dette at fartøy tilknyttet petroleumsvirksomheten til havs, som opererer utenfor tollområdet, også kan få tildelt proviant på transitt selv om oppdraget er kortere enn 14 dager.

Kommentarer er skrudd av for Endring, tollforskriften §§ 4-23-5 og 4-23-8 Nyheter

Les mer