holding@kraemer.no

+47 77 66 35 80

Kraemer Maritime AS avd. Bergen flytter

Kraemer Maritime AS avd. Bergen flytter per 19.03.18 inn i nytt bygg på Hylkjeflaten 26, 5109 Hylkje.

Vi ber i den forbindelse alle våre leverandører om å oppdatere vår leveringsadresse i deres systemer i henhold til dette, med virkning fra samme dato. Kontaktinformasjon, fakturaadresse etc vil ellers være det samme som før. Ta kontakt med avdelingsleder Per Roald Grønbech på telefon 958 13 948 om det skulle være spørsmål i denne forbindelse.

De ansatte fra Kraemer Maritime Holdning AS i Bergen vil fremdeles være lokalisert i Nygårdsviken 1.

Kommentarer (0) Nyheter

Les mer

Forsvaret velger Kraemer Maritime A/S igjen

Kraemer Maritime AS har igjen blitt tildelt kontrakt på leveranse av proviant og tjenester til alle Forsvarets fartøy. Kontrakten starter 1. april og varer i inntil 4 år. Med sine mange fartøyer innen de ulike våpengrener er Forsvaret en av de største maritime miljøene i Norge. Kontrakten er av betydelig størrelse over kontraktsperioden.

– Kraemer Maritime AS er valgt som leverandør etter å ha blitt vurdert opp mot hovedkriteriene, pris og kvalitet. Kravene fra forsvaret omfatter punkter fra samfunnsansvar til it-løsninger. For oss er det en viktig at vi kan levere de beste løsninger og produkter og samtidig tilby konkurransedyktige priser, sier Salgssjef Fredrik Nilsen i Kraemer Maritime AS

Kraemer Maritime er etablert med logistikkavdelinger i Kirkenes, Hammerfest, Tromsø, Oslo, Bergen, Stavanger, Kristiansund og Ålesund. Selskapet hadde i 2001 12 ansatte og omsatte for 25 millioner. Selskapet har i dag 75 ansatte og omsatte i 2017 for i overkant av en 750 millioner norske kroner. Kraemer Maritime AS har gjennom å bygge en landsdekkende kjede i Norge innen maritim forsyning og logistikk, blitt det naturlige førstevalget for maritime aktører i Norge. Kraemer Maritime er i dag ledende i Norge innen forsyning til skip og offshore installasjoner.

– Dette er en fornyet anerkjennelse av Kraemer Maritimes kundefokus, konkurransekraft og offensive satsing på utvikling av moderne forretningssystemer. Vi ser at utviklingen av avanserte digitale løsninger for service og leveranser, samtidig med effektivisering av egen organisasjon gir resultater. I det offentlige Norge, er Forsvaret langt framme på å ta i bruk ny teknologi og digitalisering, noe som bidrar til å optimalisere samarbeidet, sier adm.dir Kay Hugo Hanssen i Kraemer Maritime AS

– Det gjør oss svært stolt at Kraemer Maritime, etter en så grundig evaluering, blir tildelt kontrakten med forsvaret for tredje gang. I Kraemer Maritime ser vi fram til å fortsette på oppgaven med å gi Forsvarets kvinner og menn den service og de produkter de trenger nasjonalt og internasjonalt, avslutter Hanssen.

For ytterligere informasjon, ta kontakt med;

Kay Hugo Hanssen
Adm.dir/CEO
E-mail: kay.hugo@kraemer.no
On-Call: +47 481 55 990
www.kraemer.no

Kommentarer (0) Nyheter, Pressemeldinger

Les mer