holding@kraemer.no

+47 77 66 35 80

Ny tillit hos Equinor

Equinor har utøvet den første, av i alt tre mulige opsjoner på leveranse fra Kraemer Maritime AS. Den nye kontrakten er verdt rundt 230 millioner kroner i året.

Nordlys

iTromsø

Kommentarer (0) Nyheter, Pressemeldinger

Les mer

Ny 10 års kontrakt med 4Service

4Service Gruppen og Kraemer Maritime AS inngår en ny 10 års avtale som omfatter leveranser til alle 4Service Offshore enheter på norsk sektor.

4Service og Kraemer Maritime AS har siden 2015 hatt et godt samarbeid. Den nye avtalen sikrer et videre robust og langsiktig samarbeid hvor 4Service og Kraemer Maritime AS sammen tar i bruk nye innovative tekniske løsninger, med høyt fokus på matsikkerhet, bærekraft og miljø.

Om 4Service Gruppen:
4Service ble etablert på slutten av år 2010. Initiativtakerne til 4Service har bakgrunn fra ledende stillinger innen de samme virksomhetsområder og markeder hvor 4Service tilbyr sine tjenester og produkter. 4Service ambisjon er å tilby kundene er bedre produkt og større serviceytelse enn hva som er mulig innenfor de rammer som legges av et stort internasjonalt konsern. Konsernet har rundt 2 800 ansatte fordelt på segmentene Onshore Camps, Offshore Rigs og Facility Service. 4Service har en omsetning rundt 1 500 millioner kroner i 2018. Konsernet er eid av Norvestor VII og de ansatte. Se også www.4service.no

Om Kraemer Maritime AS:
Kraemer Maritime AS som har hovedkontor i Tromsø har bygd opp en landsdekkende kjede innen maritim forsyning og logistikk. Selskapet ble etablert i 1955 og er i dag ledende i Norge innen forsyning til skip og offshore installasjoner. Kraemer Maritime AS er etablert med logistikkavdelinger i Kirkenes, Hammerfest, Tromsø, Oslo, Bergen, Stavanger, Kristiansund og Ålesund, og leverer til alle norske og flere utenlandske havner. Selskapet har i dag 70 ansatte og omsatte i 2018 for 860 millioner norske kroner.
Se også www.kraemer.no

• 4 Service er en kunde som alltid ser etter de mest effektive og fremtidsrettede logistikk- og operasjonsløsningene. For oss er dette en stor anerkjennelse at vi leverer de beste løsninger, produkter og konkurransedyktige priser, sier Salgssjef Fredrik Nilsen i Kraemer Maritime AS.

• Kraemer Maritime AS er en leverandør og samarbeidspartner som er langt fremme på teknologiske løsninger, og er via egne baser leveringsdyktig på hele Norsk sektor. Dette er en meget god match for 4Service sitt behov for fleksibilitet og tilpasningsevne, og er en meget viktig faktor for at 4Service kan imøtekomme og overgå våre kunders krav og forventninger til vår leveranse, sier Innkjøpssjef i 4 Service Gruppen Lars Petter Nilsen

For ytterligere informasjon, ta kontakt med;
Kay Hugo Hanssen
Adm.dir/CEO
E-mail: kay.hugo@kraemer.no
On-Call: +47 481 55 990

Kommentarer (0) Nyheter, Pressemeldinger

Les mer

God jul og godt nytt år!

Kraemer Maritime ønsker alle våre kunder og samarbeidspartnere en gledelig jul og et godt nytt år.

Kommentarer (0) Nyheter

Les mer

Kraemer Maritime AS avd. Bergen flytter

Kraemer Maritime AS avd. Bergen flytter per 19.03.18 inn i nytt bygg på Hylkjeflaten 26, 5109 Hylkje.

Vi ber i den forbindelse alle våre leverandører om å oppdatere vår leveringsadresse i deres systemer i henhold til dette, med virkning fra samme dato. Kontaktinformasjon, fakturaadresse etc vil ellers være det samme som før. Ta kontakt med avdelingsleder Per Roald Grønbech på telefon 958 13 948 om det skulle være spørsmål i denne forbindelse.

De ansatte fra Kraemer Maritime Holdning AS i Bergen vil fremdeles være lokalisert i Nygårdsviken 1.

Kommentarer (0) Nyheter

Les mer

Forsvaret velger Kraemer Maritime A/S igjen

Kraemer Maritime AS har igjen blitt tildelt kontrakt på leveranse av proviant og tjenester til alle Forsvarets fartøy. Kontrakten starter 1. april og varer i inntil 4 år. Med sine mange fartøyer innen de ulike våpengrener er Forsvaret en av de største maritime miljøene i Norge. Kontrakten er av betydelig størrelse over kontraktsperioden.

– Kraemer Maritime AS er valgt som leverandør etter å ha blitt vurdert opp mot hovedkriteriene, pris og kvalitet. Kravene fra forsvaret omfatter punkter fra samfunnsansvar til it-løsninger. For oss er det en viktig at vi kan levere de beste løsninger og produkter og samtidig tilby konkurransedyktige priser, sier Salgssjef Fredrik Nilsen i Kraemer Maritime AS

Kraemer Maritime er etablert med logistikkavdelinger i Kirkenes, Hammerfest, Tromsø, Oslo, Bergen, Stavanger, Kristiansund og Ålesund. Selskapet hadde i 2001 12 ansatte og omsatte for 25 millioner. Selskapet har i dag 75 ansatte og omsatte i 2017 for i overkant av en 750 millioner norske kroner. Kraemer Maritime AS har gjennom å bygge en landsdekkende kjede i Norge innen maritim forsyning og logistikk, blitt det naturlige førstevalget for maritime aktører i Norge. Kraemer Maritime er i dag ledende i Norge innen forsyning til skip og offshore installasjoner.

– Dette er en fornyet anerkjennelse av Kraemer Maritimes kundefokus, konkurransekraft og offensive satsing på utvikling av moderne forretningssystemer. Vi ser at utviklingen av avanserte digitale løsninger for service og leveranser, samtidig med effektivisering av egen organisasjon gir resultater. I det offentlige Norge, er Forsvaret langt framme på å ta i bruk ny teknologi og digitalisering, noe som bidrar til å optimalisere samarbeidet, sier adm.dir Kay Hugo Hanssen i Kraemer Maritime AS

– Det gjør oss svært stolt at Kraemer Maritime, etter en så grundig evaluering, blir tildelt kontrakten med forsvaret for tredje gang. I Kraemer Maritime ser vi fram til å fortsette på oppgaven med å gi Forsvarets kvinner og menn den service og de produkter de trenger nasjonalt og internasjonalt, avslutter Hanssen.

For ytterligere informasjon, ta kontakt med;

Kay Hugo Hanssen
Adm.dir/CEO
E-mail: kay.hugo@kraemer.no
On-Call: +47 481 55 990
www.kraemer.no

Kommentarer (0) Nyheter, Pressemeldinger

Les mer

Sykkel VM 2017 i Bergen – 16.-24. september

Nå nærmer det seg sykkel VM i Bergen. I den forbindelse har vi litt informasjon fra oss i Kraemer Maritime.

Bergen sentrum og nærliggende områder vil være stengt for varelevering i store deler av døgnet i hele perioden. Som følge av mange stengte veier og omkjøringer kan vi forvente store trafikale utfordringer også ved leveringer utenfor Bergen sentrum. Vi oppfordrer alle til å fylle opp lagrene sine så godt det lar seg gjøre i tiden før VM starter.

Alle bestillinger til avdeling Bergen i uken før og under VM må gjøres med minst 72 timer ledetid. Vi vil selvfølgelig prøve å hjelpe alle på samme måte som vanlig, men i denne perioden vil det forekomme forsinkelser. Alt av hasteordre og tillegg bør unngås i så stor grad som mulig da dette mest sannsynlig ikke vil la seg gjøre på grunn av vanskelig logistikk disse dagene. Ta kontakt med avdeling Bergen dersom du har spørsmål angående din leveranse under Sykkel VM.

På nettsidene til Sykkel VM vil du finne mer informasjon om arrangementet:
https://bergen2017.no/

 

Kommentarer (0) Nyheter, Pressemeldinger

Les mer