holding@kraemer.no

+47 77 66 35 80

Informasjon om Koronaviruset

Driftsstatus Kraemer Maritime AS:

Kraemer Maritime AS drifter per dags dato alle sine avdelinger som normalt. Vi opplever noe fravær ved enkelte av våre logistikkenheter, men omfanget av dette er ikke driftskritisk. Kraemer Maritime AS er definert som en «kritisk samfunnsfunksjon». Det innebærer blant annet at våre ansatte har rettigheter til barnehage og barneskole (1.-4. klasse), noe som igjen bidrar positivt i forhold til bemanningssikkerhet. Kraemer Maritime har gode systemer, planer og rutiner på plass for å håndtere en eventuell ytterligere eskalering.

Varestrøm/forsyningssikkerhet KM AS:

De største underleverandørene til Kraemer Maritime AS er Asko, Tine, Bama og Unil. Alle disse drifter som normalt, men vi opplever noen midlertidige utsolgtsituasjoner av enkeltstående produkter. Dette vil i all hovedsak være produkter som har en stor økning i etterspørsel som en direkte konsekvens av den pågående Covid-19 situasjonen, men kan også omhandle produkter som produseres og eksporteres til Norge fra andre land som er sterkt rammet av Covid-19.

Overnevnte underleverandører melder om redusert etterspørsel av storhusholdningsvarer. Årsaken til det er redusert etterspørsel fra restauranter, kantiner, hoteller osv. Kraemer Maritime AS forventer derfor ikke at det vil oppstå utfordringer knyttet til generell mangel på matvarer.

Oppfordringer til våre kunder:

  • Unngå hamstring. Dersom alle bestiller som normalt vil vi best mulig kunne ivareta leveranser til alle våre kunder. Det er per dags dato ingen forhold som tilsier at hamstring er nødvendig.
  • Dersom det oppstår midlertidige utsolgtsituasjoner av enkeltstående produkter vil vi ha reduserte muligheter til å fremskaffe erstatningsvarer. Vi vil fortsatt tilby erstatningsvarer fra våre ordinære underleverandører dersom det er mulig, men vi har ikke anledning til å fremskaffe varer fra dagligvarebutikker og liknende. Dette gjør vi for å unngå å tømme dagligvarebutikkene som vil redusere tilgangen for den generelle befolkning og igjen føre til hamstring. Samtidig ønsker vi å redusere smittefaren for våre medarbeidere.
  • Vi oppfordrer alle våre kunder til å bestille varer i så god tid som mulig. Gode bestillingsfrister vil hjelpe oss å foreta en mest mulig komplett levering og gir større sannsynlighet for at vi klarer å dekke inn eventuelle utsolgtsituasjoner.

Kommentarer (0) Nyheter

Les mer

Nytt oppkjøp for Kraemer Maritime AS

Kraemer Maritime AS styrker seg på Østlandet og i eksportmarkedet med kjøp av deler av Service Mat.

– Service Mat har over en periode hatt fokus på å opparbeide seg i markedet for eksport av norske matvarer til utlandet, herunder Spania. Når vi nå går sammen med Kraemer Maritime AS får vi en robust plattform å satse videre fra. Kraemer Maritime har i dag sin hovedvirksomhet innenfor skipshandel, og derigjennom eksport til skip og offshore virksomhet langs norskekysten. Sammen skal vi nå bli en tydeligere og mer kraftfull leverandør til importører av norsk og skandinavisk mat i utlandet sier Geir A Røraas i Service Mat.

Service Mat er etablert på Lillestrøm, med virksomhet innenfor Catering, Kantinedrift og eksport. Det er eksportdelen som nå overdras til Kraemer Maritime AS. Gründerne i Service Mat, Geir A Røraas og Kent I Røraas, følger med over til Kraemer Maritime AS

Kraemer Maritime har hovedkontor i Tromsø og logistikkavdelinger i Kirkenes, Hammerfest, Tromsø, Kristiansund, Ålesund, Bergen, Stavanger, og Oslo. Selskapet hadde i 2016 ca 70 ansatte og omsatte for ca 500 millioner kroner. Selskapet er en del av det tradisjonsrike Kræmer-konsernet i Tromsø.

– Vi er fornøyd med at en aktør som Service Mat med betydelig potensiale, innenfor en nisje som passer godt inn med vår eksisterende virksomhet, velger å forene kreftene med oss i fremtiden. Det er et lite kjent faktum at vi i årevis har levert norske varer til ulike aktører i dagligvaremarkedet i land der nordmenn bor og ferierer. Med Service Mat på laget får vi ny kraft inn i denne delen av virksomheten. Vi ser frem til den videre utviklingen sier Kay Hugo Hanssen i Kraemer Maritime AS.
For ytterligere informasjon, ta kontakt med

Kay- Hugo Hanssen
Adm.dir/CEO
E-mail: kay.hugo@kraemer.no
On-Call: +47 481 55 990

Kommentarer (0) Nyheter, Pressemeldinger

Les mer

Statoil tildeler Kraemer Maritime AS ny proviantkontrakt.

Statoil ser mot nord – Tildeler storkontrakt til Kraemer Maritime AS

 

Kraemer Maritime AS har vunnet kontrakt på leveranse av proviant og tjenester til alle rigger på norsk sokkel hvor Statoil ASA (Statoil) er operatør. Totalt skal det, ved oppstart av avtalen, leveres varer til 32 installasjoner på norsk sokkel fra Stavanger til Sandnessjøen. I overkant av 3600 personer skal serves gjennom avtalen hver dag året rundt. Fremtidige installasjoner vil bli lagt til kontrakten. Kontrakten starter 1. januar 2017. Kontrakten har en estimert verdi på om lag 230 millioner kroner per år over kontraktsperioden på 4 år, med opsjoner på 3*2 år.

Kraemer Maritime AS ser kontinuerlig etter de mest effektive og fremtidsrettede logistikk og operasjonsløsningene. For oss er Statoil sitt valg av oss som leverandør, en stor anerkjennelse på at vi leverer de beste løsninger og produkter til konkurransedyktige priser, sier salgssjef Fredrik Nilsen i Kraemer Maritime AS

Kraemer Maritime AS har fra hovedkontoret i Tromsø bygd opp en landsdekkende kjede inne maritim forsyning og logistikk siden 2001. Kraemer Maritime AS er i dag ledende i Norge innen forsyning til skip og offshore installasjoner.

– I en meget tøff bransje, i en svært krevende tid for hele offshore bransjen, er tillit fra Statoil til Kraemer Maritime AS, en stor anerkjennelse av den jobben våre ansatte har lagt ned over år. Det gjør oss svært stolt å vinne en kontrakt av denne størrelsen! Vårt kundefokus, vår konkurransekraft og vår offensive satsing på utvikling er vår vinneroppskrift. Vi ser et marked som i stadig større grad konsolideres og internasjonaliseres, der større og internasjonale aktører gjør seg gjeldende. Med Statoil på kundelaget vil Kraemer Maritime AS ha et utmerket utgangspunkt for å delta i konsolidering og utvikling av markedet innenfor maritim forsyning og logistikk, sier adm.dir Kay Hugo Hanssen i Kraemer Maritime AS. Vi ser fram til å ta fatt på jobben med å gi Statoil den service og de produkter de trenger, avslutter Hanssen.

Kraemer Maritime AS har hovedkontor i Tromsø, og er etablert med logistikkavdelinger i Kirkenes, Hammerfest, Tromsø, Oslo, Bergen, Stavanger, Kristiansund og Ålesund, og leverer til alle norske og flere utenlandske havner. Selskapet har i dag 70 ansatte og omsatte i 2015 for 560 millioner norske kroner.
For ytterligere informasjon, ta kontakt med;

Kay Hugo Hanssen
Adm.dir/CEO
E-mail: kay.hugo@kraemer.no
On-Call: +47 481 55 990

Kommentarer (1) Nyheter, Pressemeldinger, Ukategorisert

Les mer

Nor-Fishing 2016

Denne uken er vi på plass på den store Nor-Fishingmessen i Trondheim.

 

Besøk oss gjerne på vår stand i Trondheim Spektrum. Klostergaten 90.

Du finner oss som en del av Troms standen.

Messen er åpen tirsdag, onsdag og torsdag i uke 33. 16-18 augsut 2016.

 

 

NORFISH222222

Kommentarer (0) Nyheter

Les mer

Vi lanserer ny netthandel

Kraemer Maritime  AS lanserer nå en ny oppgradert netthandel for våre kunder.

Denne oppgraderte netthandelen gir oss mange nye muligheter til å yte god service for våre kunder.

Ny moderne design og meget lett brukervennlighet skal gjøre bestillingene enklere og mere oversiktlige.

Den er responsiv, noe som vil si at den er tilpasset alle brukerplattformer som PC, nettbrett og mobil.

Vi vil nå slutte å oppgradere og vedlikeholde den gamle løsingen. Vi anbefaler derfor alle våre kunder til å gjøre seg klar for vår nye løsning.

I løpet av kort tid vil den nye netthandelsløsningen vår også gi deg muligheten til å jobbe offline. Dersom du er på havet uten dekning kan du da foreta varebestillinger som du kan synkronisere og sende så snart du har netttilgang igjen.

Er du kunde hos oss og bruker den gamle netthandelen vår? Ta kontakt med oss så legger vi deg over på den nye versjonen.

Pålogging til den ny netthandelen finner du øverst på siden på menyknappen “NETTBUTIKK”

 

Den gamle nettbutikken finner du ved å gå til www.shop.kraemer.no

Kommentarer (0) Netthandel, Nyheter

Les mer