holding@kraemer.no

+47 77 66 35 80

Ny tillit hos Equinor

Equinor har utøvet den første, av i alt tre mulige opsjoner på leveranse fra Kraemer Maritime AS. Den nye kontrakten er verdt rundt 230 millioner kroner i året.

Nordlys

iTromsø

Kommentarer (0) Nyheter, Pressemeldinger

Les mer

Ny 10 års kontrakt med 4Service

4Service Gruppen og Kraemer Maritime AS inngår en ny 10 års avtale som omfatter leveranser til alle 4Service Offshore enheter på norsk sektor.

4Service og Kraemer Maritime AS har siden 2015 hatt et godt samarbeid. Den nye avtalen sikrer et videre robust og langsiktig samarbeid hvor 4Service og Kraemer Maritime AS sammen tar i bruk nye innovative tekniske løsninger, med høyt fokus på matsikkerhet, bærekraft og miljø.

Om 4Service Gruppen:
4Service ble etablert på slutten av år 2010. Initiativtakerne til 4Service har bakgrunn fra ledende stillinger innen de samme virksomhetsområder og markeder hvor 4Service tilbyr sine tjenester og produkter. 4Service ambisjon er å tilby kundene er bedre produkt og større serviceytelse enn hva som er mulig innenfor de rammer som legges av et stort internasjonalt konsern. Konsernet har rundt 2 800 ansatte fordelt på segmentene Onshore Camps, Offshore Rigs og Facility Service. 4Service har en omsetning rundt 1 500 millioner kroner i 2018. Konsernet er eid av Norvestor VII og de ansatte. Se også www.4service.no

Om Kraemer Maritime AS:
Kraemer Maritime AS som har hovedkontor i Tromsø har bygd opp en landsdekkende kjede innen maritim forsyning og logistikk. Selskapet ble etablert i 1955 og er i dag ledende i Norge innen forsyning til skip og offshore installasjoner. Kraemer Maritime AS er etablert med logistikkavdelinger i Kirkenes, Hammerfest, Tromsø, Oslo, Bergen, Stavanger, Kristiansund og Ålesund, og leverer til alle norske og flere utenlandske havner. Selskapet har i dag 70 ansatte og omsatte i 2018 for 860 millioner norske kroner.
Se også www.kraemer.no

• 4 Service er en kunde som alltid ser etter de mest effektive og fremtidsrettede logistikk- og operasjonsløsningene. For oss er dette en stor anerkjennelse at vi leverer de beste løsninger, produkter og konkurransedyktige priser, sier Salgssjef Fredrik Nilsen i Kraemer Maritime AS.

• Kraemer Maritime AS er en leverandør og samarbeidspartner som er langt fremme på teknologiske løsninger, og er via egne baser leveringsdyktig på hele Norsk sektor. Dette er en meget god match for 4Service sitt behov for fleksibilitet og tilpasningsevne, og er en meget viktig faktor for at 4Service kan imøtekomme og overgå våre kunders krav og forventninger til vår leveranse, sier Innkjøpssjef i 4 Service Gruppen Lars Petter Nilsen

For ytterligere informasjon, ta kontakt med;
Kay Hugo Hanssen
Adm.dir/CEO
E-mail: kay.hugo@kraemer.no
On-Call: +47 481 55 990

Kommentarer (0) Nyheter, Pressemeldinger

Les mer

Forsvaret velger Kraemer Maritime A/S igjen

Kraemer Maritime AS har igjen blitt tildelt kontrakt på leveranse av proviant og tjenester til alle Forsvarets fartøy. Kontrakten starter 1. april og varer i inntil 4 år. Med sine mange fartøyer innen de ulike våpengrener er Forsvaret en av de største maritime miljøene i Norge. Kontrakten er av betydelig størrelse over kontraktsperioden.

– Kraemer Maritime AS er valgt som leverandør etter å ha blitt vurdert opp mot hovedkriteriene, pris og kvalitet. Kravene fra forsvaret omfatter punkter fra samfunnsansvar til it-løsninger. For oss er det en viktig at vi kan levere de beste løsninger og produkter og samtidig tilby konkurransedyktige priser, sier Salgssjef Fredrik Nilsen i Kraemer Maritime AS

Kraemer Maritime er etablert med logistikkavdelinger i Kirkenes, Hammerfest, Tromsø, Oslo, Bergen, Stavanger, Kristiansund og Ålesund. Selskapet hadde i 2001 12 ansatte og omsatte for 25 millioner. Selskapet har i dag 75 ansatte og omsatte i 2017 for i overkant av en 750 millioner norske kroner. Kraemer Maritime AS har gjennom å bygge en landsdekkende kjede i Norge innen maritim forsyning og logistikk, blitt det naturlige førstevalget for maritime aktører i Norge. Kraemer Maritime er i dag ledende i Norge innen forsyning til skip og offshore installasjoner.

– Dette er en fornyet anerkjennelse av Kraemer Maritimes kundefokus, konkurransekraft og offensive satsing på utvikling av moderne forretningssystemer. Vi ser at utviklingen av avanserte digitale løsninger for service og leveranser, samtidig med effektivisering av egen organisasjon gir resultater. I det offentlige Norge, er Forsvaret langt framme på å ta i bruk ny teknologi og digitalisering, noe som bidrar til å optimalisere samarbeidet, sier adm.dir Kay Hugo Hanssen i Kraemer Maritime AS

– Det gjør oss svært stolt at Kraemer Maritime, etter en så grundig evaluering, blir tildelt kontrakten med forsvaret for tredje gang. I Kraemer Maritime ser vi fram til å fortsette på oppgaven med å gi Forsvarets kvinner og menn den service og de produkter de trenger nasjonalt og internasjonalt, avslutter Hanssen.

For ytterligere informasjon, ta kontakt med;

Kay Hugo Hanssen
Adm.dir/CEO
E-mail: kay.hugo@kraemer.no
On-Call: +47 481 55 990
www.kraemer.no

Kommentarer (0) Nyheter, Pressemeldinger

Les mer

Sykkel VM 2017 i Bergen – 16.-24. september

Nå nærmer det seg sykkel VM i Bergen. I den forbindelse har vi litt informasjon fra oss i Kraemer Maritime.

Bergen sentrum og nærliggende områder vil være stengt for varelevering i store deler av døgnet i hele perioden. Som følge av mange stengte veier og omkjøringer kan vi forvente store trafikale utfordringer også ved leveringer utenfor Bergen sentrum. Vi oppfordrer alle til å fylle opp lagrene sine så godt det lar seg gjøre i tiden før VM starter.

Alle bestillinger til avdeling Bergen i uken før og under VM må gjøres med minst 72 timer ledetid. Vi vil selvfølgelig prøve å hjelpe alle på samme måte som vanlig, men i denne perioden vil det forekomme forsinkelser. Alt av hasteordre og tillegg bør unngås i så stor grad som mulig da dette mest sannsynlig ikke vil la seg gjøre på grunn av vanskelig logistikk disse dagene. Ta kontakt med avdeling Bergen dersom du har spørsmål angående din leveranse under Sykkel VM.

På nettsidene til Sykkel VM vil du finne mer informasjon om arrangementet:
https://bergen2017.no/

 

Kommentarer (0) Nyheter, Pressemeldinger

Les mer

Nytt oppkjøp for Kraemer Maritime AS

Kraemer Maritime AS styrker seg på Østlandet og i eksportmarkedet med kjøp av deler av Service Mat.

– Service Mat har over en periode hatt fokus på å opparbeide seg i markedet for eksport av norske matvarer til utlandet, herunder Spania. Når vi nå går sammen med Kraemer Maritime AS får vi en robust plattform å satse videre fra. Kraemer Maritime har i dag sin hovedvirksomhet innenfor skipshandel, og derigjennom eksport til skip og offshore virksomhet langs norskekysten. Sammen skal vi nå bli en tydeligere og mer kraftfull leverandør til importører av norsk og skandinavisk mat i utlandet sier Geir A Røraas i Service Mat.

Service Mat er etablert på Lillestrøm, med virksomhet innenfor Catering, Kantinedrift og eksport. Det er eksportdelen som nå overdras til Kraemer Maritime AS. Gründerne i Service Mat, Geir A Røraas og Kent I Røraas, følger med over til Kraemer Maritime AS

Kraemer Maritime har hovedkontor i Tromsø og logistikkavdelinger i Kirkenes, Hammerfest, Tromsø, Kristiansund, Ålesund, Bergen, Stavanger, og Oslo. Selskapet hadde i 2016 ca 70 ansatte og omsatte for ca 500 millioner kroner. Selskapet er en del av det tradisjonsrike Kræmer-konsernet i Tromsø.

– Vi er fornøyd med at en aktør som Service Mat med betydelig potensiale, innenfor en nisje som passer godt inn med vår eksisterende virksomhet, velger å forene kreftene med oss i fremtiden. Det er et lite kjent faktum at vi i årevis har levert norske varer til ulike aktører i dagligvaremarkedet i land der nordmenn bor og ferierer. Med Service Mat på laget får vi ny kraft inn i denne delen av virksomheten. Vi ser frem til den videre utviklingen sier Kay Hugo Hanssen i Kraemer Maritime AS.
For ytterligere informasjon, ta kontakt med

Kay- Hugo Hanssen
Adm.dir/CEO
E-mail: kay.hugo@kraemer.no
On-Call: +47 481 55 990

Kommentarer (0) Nyheter, Pressemeldinger

Les mer

Statoil tildeler Kraemer Maritime AS ny proviantkontrakt.

Statoil ser mot nord – Tildeler storkontrakt til Kraemer Maritime AS

 

Kraemer Maritime AS har vunnet kontrakt på leveranse av proviant og tjenester til alle rigger på norsk sokkel hvor Statoil ASA (Statoil) er operatør. Totalt skal det, ved oppstart av avtalen, leveres varer til 32 installasjoner på norsk sokkel fra Stavanger til Sandnessjøen. I overkant av 3600 personer skal serves gjennom avtalen hver dag året rundt. Fremtidige installasjoner vil bli lagt til kontrakten. Kontrakten starter 1. januar 2017. Kontrakten har en estimert verdi på om lag 230 millioner kroner per år over kontraktsperioden på 4 år, med opsjoner på 3*2 år.

Kraemer Maritime AS ser kontinuerlig etter de mest effektive og fremtidsrettede logistikk og operasjonsløsningene. For oss er Statoil sitt valg av oss som leverandør, en stor anerkjennelse på at vi leverer de beste løsninger og produkter til konkurransedyktige priser, sier salgssjef Fredrik Nilsen i Kraemer Maritime AS

Kraemer Maritime AS har fra hovedkontoret i Tromsø bygd opp en landsdekkende kjede inne maritim forsyning og logistikk siden 2001. Kraemer Maritime AS er i dag ledende i Norge innen forsyning til skip og offshore installasjoner.

– I en meget tøff bransje, i en svært krevende tid for hele offshore bransjen, er tillit fra Statoil til Kraemer Maritime AS, en stor anerkjennelse av den jobben våre ansatte har lagt ned over år. Det gjør oss svært stolt å vinne en kontrakt av denne størrelsen! Vårt kundefokus, vår konkurransekraft og vår offensive satsing på utvikling er vår vinneroppskrift. Vi ser et marked som i stadig større grad konsolideres og internasjonaliseres, der større og internasjonale aktører gjør seg gjeldende. Med Statoil på kundelaget vil Kraemer Maritime AS ha et utmerket utgangspunkt for å delta i konsolidering og utvikling av markedet innenfor maritim forsyning og logistikk, sier adm.dir Kay Hugo Hanssen i Kraemer Maritime AS. Vi ser fram til å ta fatt på jobben med å gi Statoil den service og de produkter de trenger, avslutter Hanssen.

Kraemer Maritime AS har hovedkontor i Tromsø, og er etablert med logistikkavdelinger i Kirkenes, Hammerfest, Tromsø, Oslo, Bergen, Stavanger, Kristiansund og Ålesund, og leverer til alle norske og flere utenlandske havner. Selskapet har i dag 70 ansatte og omsatte i 2015 for 560 millioner norske kroner.
For ytterligere informasjon, ta kontakt med;

Kay Hugo Hanssen
Adm.dir/CEO
E-mail: kay.hugo@kraemer.no
On-Call: +47 481 55 990

Kommentarer (1) Nyheter, Pressemeldinger, Ukategorisert

Les mer

Nordområdesatsingen styrkes i Kraemer Maritime AS

Tromsøbaserte Kraemer Maritime AS tar steget inn i Øst-Finnmark og kjøper Unex Industri og Ship Supply AS i Kirkenes. Kraemer Maritime som omsatte for 600 millioner i 2013 satser på fortsatt vekst i nord.

– Skipshandel er en bransje i stadig endring. Markedet forandrer seg, og krav fra myndigheter og omgivelser forøvrig blir stadig mer omfattende. I lys av denne situasjonen har Unex vurdert muligheter for samarbeid. Vi har ønsket å gjøre endringer som sikrer at Kirkenes også i fremtiden vil ha en kundefokusert og konkurransedyktig aktører i dette markedet. Vi har derfor valgt å selge selskapet til Kraemer Maritime AS, den ledende aktøren i dette markedet sier Jan Tore Jørgensen, daglig leder i Unex

Kraemer Maritime har hovedkontor i Tromsø og har på få år etablert seg med avdelinger i Hammerfest, Tromsø, Florø, Bergen, Stavanger, Kristiansund, Oslo og Ålesund. Selskapet hadde i 2001 12 ansatte og omsatte for 25 millioner. I dag omsetter selskapet, med 70 ansatte, for 600 millioner. Selskapet er en del av det tradisjonsrike Kræmer-konsernet i Tromsø som ble etablert i 1938.

– Bevisst og dristig satsing på utviklingen av Kraemer Maritime AS, i en bransje med stort potensial for nytenkning og konsolidering har appell hos mange som ønsker å være med på laget som kunder eller partnere, sier Kay Hugo Hanssen, adm. dir i Kraemer Maritime.

– Vi er svært stolt over at en renommert aktør som Unex velger å forene kreftene med oss. Dette er en anerkjennelse av at de tankene og ideene vi bygger selskapet på er riktige, sier administrerende direktør Kay Hugo Hanssen.

– Vi ser frem til å få nye medarbeidere og egen avdeling i Kirkenes. Dette vil ytterligere styrker vår posisjon i Nordområdene og setter oss i en særstilling når det gjelder å serve våre kunder i denne spennende fremtidsregionen, sier Hanssen

For mer informasjon:

Kay Hugo Hanssen
Administrerende direktør, Kraemer Maritime AS
Mobil: +47 481 55 990
E-post: kay.hugo@kraemer.no

Jan Tore Jørgensen
Daglig leder, Unex Industri og Ship Supply AS
Mobil: +47 450 07 980
E-post: post@unex.no

Kommentarer er skrudd av for Nordområdesatsingen styrkes i Kraemer Maritime AS Pressemeldinger

Les mer

Forsvaret velger Kraemer Maritime AS

Kraemer Maritime AS har vunnet kontrakt på leveranse av proviant og tjenester til alle Forsvarets fartøy. Kontrakten starter 1. februar og varer i tre år, med mulighet for ett års forlengelse. Med sine mange fartøyer innen de ulike våpengrener er Forsvaret en av de største maritime miljøene i Norge. Kontrakten er av betydelig størrelse over kontraktsperioden.

– Kraemer Maritime AS er valgt som leverandør etter å ha blitt vurdert opp mot hovedkriteriene, pris og kvalitet, og vist seg best på begge. Kravene fra forsvaret omfatter 62 detaljerte punkter fra samfunnsansvar til it-løsninger. For oss er det en stor anerkjennelse at vi kan levere de beste løsninger og produkter og samtidig vinne med konkurransedyktige priser, sier Salgssjef Fredrik Nilsen i Kraemer Maritime AS.

Kraemer Maritime er etablert med logistikkavdelinger i Hammerfest, Tromsø, Oslo, Bergen, Florø, Stavanger, Kristiansund og Ålesund. Selskapet hadde i 2001 12 ansatte og omsatte for 25 millioner. Selskapet har i dag 75 ansatte og omsatte i 2013 for i overkant av en halv milliard norske kroner. Kraemer Maritime AS har gjennom å bygge en landsdekkende kjede i Norge innen maritim forsyning og logistikk, blitt det naturlige førstevalget for maritime aktører i Norge. Kraemer Maritime er i dag ledende i Norge innen forsyning til skip og offshore installasjoner.

– Dette er en ny anerkjennelse av Kraemer Maritimes kundefokus, konkurransekraft og offensive satsing på utvikling av moderne forretningssystemer. Vi ser nå at utviklingen av avanserte digitale løsninger for service og leveranser bærer frukter. I det offentlige Norge, er Forsvaret langt framme på åta i bruk ny teknologi og digitalisering, noe som bidrar til å optimalisere samarbeidet, sier adm. dir. Kay Hugo Hanssen i Kraemer Maritime AS.

– Det gjør oss svært stolt at Kraemer Maritime, etter en så grundig evaluering, blir vurdert som best på alle tildelingskriterier. I Kraemer Maritime ser vi fram til åta fatt på oppgaven med å gi Forsvarets kvinner og menn den service og de produkter de trenger nasjonalt og internasjonalt, avslutter Hanssen.

For ytterligere informasjon, ta kontakt med:

Kay Hugo Hanssen
Adm. dir./CEO
E-post: kay.hugo@kraemer.no
On-Call: +47 481 55 990

Kommentarer (0) Pressemeldinger

Les mer