holding@kraemer.no

+47 77 66 35 80

Informasjon om Koronaviruset

Kommentarer (0) Nyheter

Driftsstatus Kraemer Maritime AS:

Kraemer Maritime AS drifter per dags dato alle sine avdelinger som normalt. Vi opplever noe fravær ved enkelte av våre logistikkenheter, men omfanget av dette er ikke driftskritisk. Kraemer Maritime AS er definert som en «kritisk samfunnsfunksjon». Det innebærer blant annet at våre ansatte har rettigheter til barnehage og barneskole (1.-4. klasse), noe som igjen bidrar positivt i forhold til bemanningssikkerhet. Kraemer Maritime har gode systemer, planer og rutiner på plass for å håndtere en eventuell ytterligere eskalering.

Varestrøm/forsyningssikkerhet KM AS:

De største underleverandørene til Kraemer Maritime AS er Asko, Tine, Bama og Unil. Alle disse drifter som normalt, men vi opplever noen midlertidige utsolgtsituasjoner av enkeltstående produkter. Dette vil i all hovedsak være produkter som har en stor økning i etterspørsel som en direkte konsekvens av den pågående Covid-19 situasjonen, men kan også omhandle produkter som produseres og eksporteres til Norge fra andre land som er sterkt rammet av Covid-19.

Overnevnte underleverandører melder om redusert etterspørsel av storhusholdningsvarer. Årsaken til det er redusert etterspørsel fra restauranter, kantiner, hoteller osv. Kraemer Maritime AS forventer derfor ikke at det vil oppstå utfordringer knyttet til generell mangel på matvarer.

Oppfordringer til våre kunder:

  • Unngå hamstring. Dersom alle bestiller som normalt vil vi best mulig kunne ivareta leveranser til alle våre kunder. Det er per dags dato ingen forhold som tilsier at hamstring er nødvendig.
  • Dersom det oppstår midlertidige utsolgtsituasjoner av enkeltstående produkter vil vi ha reduserte muligheter til å fremskaffe erstatningsvarer. Vi vil fortsatt tilby erstatningsvarer fra våre ordinære underleverandører dersom det er mulig, men vi har ikke anledning til å fremskaffe varer fra dagligvarebutikker og liknende. Dette gjør vi for å unngå å tømme dagligvarebutikkene som vil redusere tilgangen for den generelle befolkning og igjen føre til hamstring. Samtidig ønsker vi å redusere smittefaren for våre medarbeidere.
  • Vi oppfordrer alle våre kunder til å bestille varer i så god tid som mulig. Gode bestillingsfrister vil hjelpe oss å foreta en mest mulig komplett levering og gir større sannsynlighet for at vi klarer å dekke inn eventuelle utsolgtsituasjoner.
Del på sosiale medier
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Print this page
Print

Stengt for kommentarer.