Visjon

 

Vi skal være den foretrukne skipshandleren til hele den maritime sektoren, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Samtidig skal vi være en fleksibel leverandør som er tilgjengelig for andre bransjer, som eksport, offentlig sektor, hotell etc. Vi bygger tillit og gode relasjoner til våre kunder gjennom god service, alltid være tilgjengelig og være best på produkt- og leveransekvalitet. Vi skal være ledende på IKT-løsninger og tilby våre kunder stedsuavhengig teknologi. Som eneste i vår bransje skal kunden kun trenge å forholde seg til ett firma og ett system uansett hvilken av våre avdelinger de skal ha levering fra. Vi bygger vår kompetanse, effektiviserer vår drift og drar lasset sammen for å realisere vår visjon.