holding@kraemer.no

+47 77 66 35 80

Strategisk samarbeid med Eitzen Maritime Services

Det er med stor glede vi kan orientere om at Kraemer Maritime og Eitzen Maritime Services, med virkning fra 10.07.09, har besluttet å inngå strategisk samarbeidsavtale.

Skipshandel er en bransje i stadig endring. Krav fra myndigheter og omgivelser for øvrig, blir stadig mer omfattende. Markedet forandrer seg, lokal og regional kunnskap og service er viktige byggesteiner, samtidig som globale aktører i større og større grad setter dagsordenen. I lys av denne situasjonen har Kraemer Maritime og Eitzen Maritime Services valgt å inngå strategisk samarbeidsavtale. Avtalen understøtter at våre kunder i fremtiden vil ha en samarbeidsallianse å forholde seg til, som er kundefokusert og konkurransedyktig i markedet for maritim forsyning og logistikk både i Norge og i utlandet.

Kraemer Maritime har de siste årene bygget en landsdekkende kjede innen maritim forsyning og logistikk, og har utviklet moderne og effektive forretningssystemer for å understøtte en optimal service for våre kunder. Kraemer Maritime er i dag ledende i Norge innen forsyning til skip og offshore installasjoner med avdelinger i Hammerfest, Tromsø, Kristiansund, Ålesund, Florø, Bergen, Stavanger og Oslo.

Eitzen Maritime Services har, i likhet med Kraemer Maritime, de senere år opplevd betydelig vekst hovedsakelig gjennom oppkjøp. Eitzen Maritime Services er i dag i stand til å forsyne sine kunder gjennom sitt verdensomspennendene nettverk i Nord og Sør Amerika, Europa, Afrika, Midt-Østen og Asia.

Samarbeidsavtalen mellom Kraemer Maritime og Eitzen Maritime Services, er inngått i den hensikt at begge selskap nå skal kunne framstå som enda bedre leverandører til våre eksisterende og framtidige kunder. Konkurransedyktige betingelser, forbedret vareutvalg og god service basert på fremtidens forretningsmodeller, er vårt utgangspunkt for samarbeidet.

Ved spørsmål, ta kontakt med Fredrik Nilsen på mobil +47 970 92 400, eller fredrik@kraemer.no.

Kommentarer er skrudd av for Strategisk samarbeid med Eitzen Maritime Services Nyheter

Les mer

Proviantering av fartøy tilknyttet petroliumsvirksomhet

I forbindelse med ny tollovforskrift av 1. januar 2009, ble tillatt for oljerelaterte fartøyer å handle alkohol og sigaretter i tillegg til kjøttvarer.
Betingelsen er at fartøyene er ute av tollområdet sammenhengende i over 14 dager.

Mengde

For alkoholholdige drikkevarer og tobakk gjelder følgende begrensninger:
1 liter drikk med alkoholstyrke over 22 til og med 60 volumprosent, 2 liter med alkoholstyre over 4,7 volumprosent til og med 22 volumprosent per person per uke og 25 gram tobakksvarer per person per døgn.

Forhåndsmelding

Tollmyndighetene har derav bestemt at fartøyfører skal ved proviantering etter 14 dager bestemmelsen avgi en skriftelig erklæring enten på forhåndsmelding eller på eget ark som sier at han vil være utenfor tollområdet i over 14 dager.

Fra samme dato ble det i medhold av ny tollovforskrifter § 3.7 krevd at alle fartøyer som tar ombord proviant skal levere en forhåndsmelding til det nærmeste tollsted.
Tollmyndighetene kan derimot ikke kreve forhåndsmelding av fartøyer som ikke ligger i havneområdet.

For vakt/standby fartøyer betyr det at erklæring vil alltid bli krevd, mens forhåndmelding kun må avgis når de går til kai.

Tildeling

Tildeling må søkes Tollvesen om alkohol og tobakksvarer på vanlig måte med angivelse av tidsperiode og antall personer om bord.

Kommentarer er skrudd av for Proviantering av fartøy tilknyttet petroliumsvirksomhet Nyheter

Les mer

Næringsprisen til Kraemer Maritime

En enstemmig jury har besluttet at Sparebank1 Nord-Norges Næringspris for 2008 skal tildeles Kraemer Maritime AS.

– Juryen berømmer prisvinneren for arbeidet som har restrukturert Kraemer Maritime fra lokal skipshandel til internasjonal leverandør av proviant og utstyr til offshore-, fiskeri- og cruisenæringen. Satsingen på innovative logistikkløsninger og nye IT-system har ført selskapet opp som den ledende aktøren innen maritim forsyning i Norge, sier banksjef Ole Jørgen Ørjavik i Sparebank1 Nord-Norge.

Kramer Maritime har hovedkontor i Tromsø og har på få år etablert seg med logistikkavdelinger i Hammerfest, Tromsø, Bergen, Stavanger, Kristiansund og Ålesund. Selskapet hadde i 2001 12 ansatte og omsatte for 25 millioner. Selskapet har i dag 70 ansatte og omsatte i 2007 for 380 millioner. Selskapet er en del av det tradisjonsrike Kræmer-konsernet i Tromsø som ble etablert i 1938 og som har 70 års jubileum i år.

– Bevisst og dristig satsing på utviklingen av Kræmer Maritime som kompetanseorganisasjon og Kraemer Maritimes utnyttelse av moderne teknologi, og elektronisk forretningsdrift, kan tjene som inspirasjon for andre virksomheter i landsdelen, sier Ole Jørgen Ørjavik.

– Vi er utrolig takknemlig og stolt over tildelingen fra Sparebank1 Nord-Norge. Det er en flott anerkjennelse til våre dyktige medarbeider som har stått på for å bygge dagens Kraemer Maritime, sier Kay Hugo Hanssen, administrerende direktør i Kraemer Maritime. – Vi er velsignet med eiere som har villet satse langsiktig og samtidig gitt oss rom til å være kreativ og gå nye veier, sier Hanssen.

– I Kraemer Maritime er vi allergisk mot aktivitet som ikke gir verdiskapning. Før var papirflytting og papirkvitteringer en vesentlig del av vår hverdag. Nå betjener vi underleverandører og kunder over hele verden nærmest uten bruk av papirer. Vi sparer miljøet og får fornøyde kunder, sier en stolt prisvinner.

Les artikkel i Nordlys

Kommentarer er skrudd av for Næringsprisen til Kraemer Maritime Nyheter

Les mer

Omtale Kraemer Seminar i Solship

Solship, som er et nyhetsmagasin for Solstad Offshore ASA, har i sin utgave for 1. kvartal 2009 laget en flott reportasje fra våre Solstad seminar 2009.

Kraemer Maritime og Solstad jobber sammen for å gjennomføre årlige seminar, hvor vi tar med gode samarbeidspartnere som blant annet Bama og Tine. Formålet med seminarene er å inspirere og motivere. Vi forsøker å ta opp mye emner som er aktuell i tiden og som er relevant i forhold til det daglige arbeid. Seminarene er og en ypperlig mulighet til å bli kjent med hverandre.

Det er og en flott side som hovedsakelig er beregnet for Solstad sine ansatte. Her finner dere utdrag fra artikkelen fra Solship og enda flere bilder; http://www.solstadcrew.com/.

Kommentarer er skrudd av for Omtale Kraemer Seminar i Solship Nyheter

Les mer

Omtale KystMagasinet

KystMagasinet var invitert på Kraemer Maritime sitt seminar den 29. og 30. mai.

For å finne mer ut om hva de synes, les artikkelen eller se oppslaget på www.kystmagasinet.no.

Kommentarer er skrudd av for Omtale KystMagasinet Nyheter

Les mer

Barentshavkonferansen

Vi er å treffe på Barentshavkonferansen i Hammerfest. Besøk oss gjerne på stand 45 på plan 1, se messekart eller hovedside for Barentshavkonferansen.

Sammen med oss på stand 45 er Gac Ole R. Olsen AS.

Gleder oss til å se dere i Hammerfest på tirsdag 21. eller onsdag 22. april!

Kommentarer er skrudd av for Barentshavkonferansen Nyheter

Les mer

Datateam skriver om Kraemer Maritime i sitt siste magasin

Med Microsoft Dynamics NAV har Kraemer Maritime snudd opp ned på leveranser av forsyninger til skip langs norgeskysten.

Les artikkelen her

Kommentarer er skrudd av for Datateam skriver om Kraemer Maritime i sitt siste magasin Nyheter

Les mer