holding@kraemer.no

+47 77 66 35 80

Om Kraemer Maritime

Kraemer Maritime AS har lange tradisjoner med maritim forsyning og logistikk. Allerede i 1955 startet Kræmer med leveranser til skip ut fra Tromsø. Datidens skipshandel kom som et resultat av dårlig struktur og tilgang på den utrustningene skipene trengte. En skipshandel satte dette i system og sørget for tilgjengelighet. Dagens skipshandel handler i mindre grad om å skaffe til veie produkter der tilgangen er knapp, men i stadig større grad om system, struktur og tilgjengelighet på kort varsel.

Tradisjoner og lang fartstid i bransjen er imidlertid ingen garanti for kundetilfredshet. I dag kombinerer Kraemer Maritime lang erfaring fra skipshandel, med det siste av hjelpemidler innen forretnings-systemer og datainfrastruktur. Elektroniske bestillingssystemer stilles til disposisjon for deg som kunde og brukes mot våre leverandører. Kvalitet- og avvikssystemer følges opp og utvikles fortløpende. IK system og HMS systemer ligger til grunn for alle våre disposisjoner. Alt for å redusere sjansene for at feil og mangler skal oppstå i våre leveranser, og for at du skal oppleve oss som en pålitelig samarbeidspartner som det er praktisk, enkelt og lønnsomt å handle med.

Kraemer Maritime sørger for at du som kunde på skip og offshore installasjoner langs Norges kyst får det du trenger av forbruksutstyr og proviant – der du trenger det, når du trenger det.