holding@kraemer.no

+47 77 66 35 80

Alltid tilgjengelig

Kraemer Maritime AS dekker hele kysten, med  logistikkenheter fra Kirkenes via hele kysten og til Oslo. Dette gjør at vi er tilgjengelig for våre kunder langs hele Norges langstrakte kyst. I tillegg kan du kontakte oss 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Leveranser tilrettelegges etter planlagte behov, tidsperspektiv og seilemønster, slik at forsyninger er styrt og kontrollert ved anløp.

Vi har fokus på gjøre denne delen av logistikken enklest mulig for deg som kunde, ved å tilpasse våre løsninger i forhold til dine behov, samt alltid være tilgjengelige med naturlige kontaktpunkter langs kysten.

Èn bedrift – ett enkelt valg

Ved å dekke hele kysten får du som kunde èn bedrift å forholde deg til. Dette er både enklere, mer effektivt og ikke minst kost-besparende,da alt av leveranser, faktura og kundedata er samlet hos èn leverandør. Du får da ett kontaktpunkt som reduserer sjansen for avvik og forsinkelser. I tillegg vil du spare betydelige kostnader i forbindelse med anskaffelse av utstyr og proviant. Dette vil også føre til at du sparer verdifull tid. Ved å ha et felles system for alle avdelinger har vi en gjennomgående kvalitetssikring av leveranser, som igjen gir en trygghet for alle våre kunder