holding@kraemer.no

+47 77 66 35 80

ISO- sertifisert

Kraemer Maritime AS er sertifisert av Det Norske Veritas i kvalitetsstandarden ISO 9001:2008 og miljøstandarden ISO 14001:2004. Vi har et kvalitetssikringssystem som innkluderer HMS, kvalitet og miljø og vi kaller det derfor for et HSEQ- styringssystem(Health, Safety, Environment and Quality- system). Vårt arbeid med kvalitets- og produktsikring, ytre miljø, HMS- og internkontrollforskriften, matsikkerhet og HACCP gjennomføres etter prinsippene i ISO standardene og PDCA- prinsippet(Plan- Do- Check- Act). Ved å jobbe etter disse prinsippene oppnår vi best mulig produkt- og leveransekvalitet, reduksjon av våre miljøutslipp og et godt arbeidsmiljø for våre ansatte.

Kraemer Maritime AS har også Achilles- sertifikat. Achilles identifiserer, evaluerer og overvåker leverandører, slik at kunder kan utvikle langsiktige, pålitelige og lønnsomme relasjoner med leverandører (www.achilles.com)