holding@kraemer.no

+47 77 66 35 80

– gjennom aktiv kommunikasjon og kvalitet

En vesentlig del av vår kundeorientering er en aktiv dialog og kjennskap til kundene. Våre konsepter og produkter er basert på høy kunnskap og erfaring med kunder innen vårt forretningsområde. Dette betyr at vi har solid kompetanse innen systematisk planlegging og koordinering av leveranser til alle våre kundegrupper. Kombinert med fokus på personlig kommunikasjon viser vi at Kraemer Maritime AS ser på samtlige kunder som like viktige.

Kraemer Maritime AS skal være en sterk og profesjonell samarbeidspartner for våre kunder. Dette innebærer blant annet at vi har nøye integrerte rutiner for QA, IK og HMS. Vi kjenner til alle fastsatte sikkerhetstiltak, og holder oss oppdaterte på nye krav. Dermed kan du som kunde være trygg på at alle leveranser har gjennomgått de nødvendige sikkerhetsrutinene før levering. I tillegg har vi sikringsavtale med ConocoPhillips som dekker alle avdelinger.

Med et sterkt fokus på kundene til enhver tid,skal vi tilby de mest optimale løsningene. Vi skal dermed tilby konkurransedyktige priser på våre tjenester og produkter, og disse skal alltid holde en høy kvalitet. Foruten dette skal vi være en pålitelig samarbeidspartner som leverer til avtalt tid, og håndterer eventuelle avvikssituasjoner på en profesjonell og effektiv måte. Samtidig er det viktig å tenke videre lønnsomhet for kunder, eiere og ansatte. Dette betyr at vi skal ha kontinuerlig fokus på forbedring av kvalitet og konsepter, samt nødvendig kompetanseheving hos våre ansatte.

Samlet er vår kundeorientering basert på god kommunikasjon og logistikk, samt tilgjengelighet, tilretteleggelse og solide sikkerhetsrutiner. Dette skal sikre at alle våre kunder får sine individuelle behov dekket.