holding@kraemer.no

+47 77 66 35 80

Individuelle krav, tilrettelagte løsninger

Våre kunder har ulike krav, og det er viktig at de får tilrettelagt sine løsninger etter både behov og forutsetninger. Samtidig leter vi etter løsninger som er effektive, enkle og kostbesparende for alle våre kunder.

Vi har et godt utarbeidet IT-system for å sikre flyt i logistikken. Vårt ADB-system gir en rekke fordeler for våre kunder, også avtalekunder med særskilte behov og krav om kontroll og styring av leveranse og varelister. Vi bistår blant annet med faglig veiledning i forhold til fastsetting av sortiment innenfor proviant og/eller utstyr. Ved at vi har et fellessystem for alle avdelinger, betyr det redusert papirflyt, faktura fra et kontaktpunkt og at vi kan ha en oppfølging av sortimentet. Hvis ønskelig, kan du som kunde få en fast kontaktperson å forholde seg til hos oss, slik at problemer kan løses på kort tid. Vi tilbyr også netthandel med oversikt over vårt produktsortiment, der du kan kan registrere dine ordre selv.

Vårt ADB-system gir følgende fordeler:

  • Lik prisstruktur for avtalekunder ved alle avdelinger.
  • Raskere ordrebehandling.
  • Felles format på følgesedler, faktura etc.
  • Forbedret administrasjon av rammeavtaler og fastprisavtaler.
  • Mulighet for statistikker på forbruk, samt sammenstilling og sammenligning mot andre enheter.
  • Kundene beholder/får sin kontaktperson for hele kysten.