holding@kraemer.no

+47 77 66 35 80

Vår ekspertise, mer enn god logistikk

– fokus på kosthold og ernæring på skip og offshore

I Kraemer Maritime er hovedfokuset alltid på deg som kunde. Vi skal vise at dine interesser blir ivaretatt til enhver tid gjennom personlig kontakt og solid drift. Samtidig skal vi tilby tjenester som du kan dra nytte av ved siden av god logistikk og presise leveranser.

Vi har ekspertise innen ernæring og tilbyr seminarer der fokuset kan være på helse, ernæring og matsikkerhet.

Ved å bidra til økt kunnskap og bevisstgjøring rundt et godt kosthold på skip og offshore, ønsker vi å være mer enn en god leverandør. På denne måten ønsker vi å bidra til å skape positive ringvirkninger hos våre kunder. Dermed ønsker Kraemer Maritime AS å være en verdifull samarbeidspartner.