holding@kraemer.no

+47 77 66 35 80

Nyheter De ferskeste nyhetene fra Kraemer Maritime AS

Eldre nyheter

Hva vi gjør Alltid tilgjengelig, med høy ekspertise, fokus på kunden og innovative løsninger

 • Om Kraemer Maritime

  Kraemer Maritime AS har lange tradisjoner med maritim forsyning og logistikk. I 1955 startet Kræmer med leveranser til skip ut fra Tromsø. Dagens skipshandel handler i mindre grad om å skaffe til veie produkter der tilgangen er knapp, men i stadig større grad om system, struktur og tilgjengelighet på kort varsel.

  Les mer
 • Alltid tilgjengelig

  Kraemer Maritime AS dekker hele kysten, og vi er tilgjengelig for våre kunder langs hele Norges langstrakte kyst. I tillegg kan du kontakte oss 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Leveranser tilrettelegges etter planlagte behov, tidsperspektiv og seilemønster, slik at forsyninger er styrt og kontrollert ved anløp.

  Les mer
 • Riktig kundefokus

  En vesentlig del av vår kunde­orientering er aktiv dialog og kjenn­skap til kundene. Våre konsepter og produkter er basert på høy kunnskap og erfaring med kunder innen forretningsområdet. Dette betyr at vi har solid kompetanse innen planlegging og koordinering av leveranser til alle kundegrupper.

  Les mer
 • Tilrettelagte løsninger

  Våre kunder har ulike krav, og det er viktig at de får tilrettelagt sine løsninger etter både behov og forutsetninger. Samtidig leter vi etter løsninger som er effektive, enkle og kostbesparende for alle våre kunder. Vi har et godt utarbeidet IT-system for å sikre flyt i logistikken som gir en rekke fordeler for våre kunder.

  Les mer
 • Vår ekspertise

  I Kraemer Maritime er hovedfokuset alltid på deg som kunde. Vi skal vise at dine interesser blir ivaretatt til enhver tid gjennom personlig kontakt og solid drift. Samtidig skal vi tilby tjenester som du kan dra nytte av ved siden av god logistikk og presise leveranser, som seminarer om helse, ernæring og matsikkerhet.

  Les mer
 • Mer enn god logistikk

  Ved å bidra til økt kunnskap og bevisstgjøring rundt et godt kosthold på skip og offshore, ønsker vi å være mer enn en god leverandør. På denne måten ønsker vi å bidra til å skape positive ringvirkninger hos våre kunder. Dermed ønsker Kraemer Maritime AS å være en verdifull samarbeidspartner.

  Les mer