Klimasmart mat

Mange av våre kunder er opptatt av klimavennlig mat. Vi ønsker derfor å gjøre det lettere å velge mat med lavere klimaavtrykk. I samarbeid med Rise lanserer vi nå klimafotavtrykk per  produktkategori.

 

EUs direktiv (Corporate Sustainability Reporting Directive) ombærekraftsrapportering gjør at store og børsnoterte selskaper forventes å måtte rapportere omfattende for regnskapsåret som starter 1 januar 2024. Dette innebærer blant annet krav til klimaregnskap og setter dermed strengere krav til underleverandører. Vi tilpasser oss kundens behov innen det grønne skiftet og tilbyr i samarbeid med RISE CO2 utslipp per produktkategori for proviant som vi leverer.

29,5
kgCO2e

 

 

6,35
kgCO2e

 

 

3,75
kgCO2e

 

 

1,29
kgCO2e

 

«Kjøtt fra storfe fører til nesten
åtte ganger så mye
klimagassutslipp»