hms og kvalitet

Vi prioriterer arbeidet med helse, miljø, sikkerhet og kvalitet på lik linje med andre fagområder i virksomheten. Vårt mål er å styrke alle våre aktiviteter, produkter og tjenester innen HMSK. Slik oppnår vi tryggearbeidsplasser, reduksjon av klimagassutslipp og blir en foretrukket samarbeidspartner innen maritim logistikk.

HMSK policy

Kraemer Maritime leverer alt av forbruksvarer/utstyr og logistikktjenester; til cruise-, tank-, offshore- og fiskeflåte;
lokalt, nasjonalt og internasjonalt.


Kraemer Maritime styrer alle sine aktiviteter, produkter og tjenester slik at vi oppnår trygge arbeidsplasser for våre
medarbeidere, at vi er den foretrukne samarbeidspartner innenfor maritim logistikk og samtidig reduserer vår
miljøpåvirkning så langt det praktisk lar seg gjøre.


Vi oppnår dette ved å:

• Drive helse- og risikoforebyggende arbeid
• Informere, utdanne og engasjere våre ansatte
• Sette kundens behov i fokus
• Levere RETT PRODUKT- RETT MENGDE- RETT TID- RETT STED- RETT PRIS- RETT KVALITET
• Jobbe forebyggende og oppnå kontinuerlig forbedring
• Jobbe med innovasjon og utvikling
• Etterleve kravene i ISO 9001, ISO 14001, myndighetskrav, interne krav og kundekrav
• Redusere vårt CO2- avtrykk

ISO 14001 og 9001

Vi er sertifisert iht. kvalitets og miljøledelsessystemet ISO 14001 og ISO 9001.