Klimaregnskap

Mange av våre kunder er opptatt av klimavennlig mat. Vi ønsker derfor å gjøre det lettere å velge mat med lavere klimaavtrykk. I samarbeid med Rise lanserer vi nå klimafotavtrykk per produktkategori.

Klimaregnskap for 2022

768

tCO2e