Bærekraft

Miljø


Kraemer Maritime jobber med å redusere sin miljøpåvirkning. Vi gjør dette gjennom å redusere vårt CO2- avtrykk og redusere matsvinn i verdikjeden.

 

Mennesker


Kraemer Maritime skal være en trygg arbeidsplass som ivaretar de ansattes helse. Dette oppnår vi ved å drive aktivt helse- og risikoforebyggende arbeid. Vi gir våre kunder muligheten til å velge sunne og miljøvennlige produkter, ved å tilby og synliggjøre dette gjennom våre bestillingssystemer.

 

Kvalitet


Kraemer Maritime har kontrollrutiner som sikrer kvaliteten på våre produkter. Visuell kontroll og temperaturkontroll gjennomføres ved varemottak. I tillegg har vi gode rutiner for beredskap og sporbarhet av varer. Leverandører/produsenter følges opp på kvalitet.